Truck A enligt TLP-10

Validering alt. Utbildning

Pris

Ring för pris

Tillkommer ev. resor samt boende


Teori Digitalt

Denna utbildning går att få med teorin digitalt


Kursbeskrivning


Kort Beskrivning

Det ställs stora krav på truckförarens skicklighet och omdöme, eftersom trucken ofta arbetar i trånga utrymmen där den ska samsas med både fordon och människor efter denna utbildning ska du då ha fått så pass mycket kunskap för att kunna klara kraven för att framföra trucken på ett korrekt och säkert sätt. Här varvar vi dom teoretiska och praktiska övningarna så att du kan hantera trucken säkert i olika miljöer. Kursen följer enligt AFS 2006:6


Kursbeskrivning

Kursinnehåll:

  • risker- och säkerhetsbestämmelser
  • trafikbestämmelser
  • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
  • hantering av farligt gods
  • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  • ergonomiskt arbetssätt material- och godshantering


Kursmål

Efter godkänd utbildning ska du då ha fått så pass mycket kunskap för att kunna klara kraven för att framföra trucken på ett korrekt och säkert sätt


Målgrupp

All personal som skall hantera truckkörning i sitt arbete.


Förkunskap

Inga


Kurslängd & Intyg


Validering/Uppkörning: Ca 8 timmar

Utbildning: 3-5 dagar beroende på förkunskap


Intyg kan antingen fås via TYA alternativt om man vill internintyg