Arbete På Väg 1.1-2.1 (APV 1-2)

Målgrupp:

Denna kursen vänder sig till bland annat entreprenörer och leverantörer, även dig som arbetar på vägar, oavsett om det rör sig om byggande, service, underhåll eller drift. Arbetar du till exempel med servicearbeten i eller på anläggning eller är du en vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon så är kursen för dig.

Kursen utgår ifrån Trafikverkets senaste krav och råd TDOK 2018:0371 TDOK 2018:0372 Version 4


Kursinnehåll

 • Arbetsmiljölagen
 • Riskbedömningar
 • Roller och Ansvar
 • Trafikverkets säkerhetskrav
 • Lagar och regler
 • Vägmärken och skyddsanordningar
 • Vägarbetsområdet
 • V3-principen
 • Trafiksäkerhet för trafikanterna
 • Väghållningsarbete från forden
 • Risker med fordonstrafik
 • Personligt ansvar och skyddsutrustning