Arbete På Väg Steg 2.1

(Inkl. Steg 1.1-1.3)

Pris

Ring för pris

Tillkommer ev. resor samt boende


Teori Digitalt

Denna utbildning går att få digitalt


Kursbeskrivning


Kort Beskrivning

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.1, kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon (APV 2.1)

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
 • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar.

Korta enstaka stopp för att åtgärda enstaka fel eller brist, räknas inte som intermittent arbete som kräver certifiering.

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:

 • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge etc. och hur de används.
 • Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.
 • Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
 • Kunna kommunicera på svenska.
 • Kunna kommunicera med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande.
 • Certifikatet gäller i 4 år


  Kursmål

  Eleverna ska efter genomgången utbildning uppfylla krav enligt ovan.


  Målgrupp


  Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

  • Beläggningspersonal.
  • Utför arbeten i Bas kontrakt
  • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.
  • Utför projekterings- eller servicearbeten.
  • Vakt som även utför lotsning.
  • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.
  • De flesta planerings-, projekterings- och vägarbeten innebär att projektörer och de som utför väghållningsarbete måste beträda vägbanan och innerslänt (vägslänt). Innan området beträds för arbete bör samtliga som utför arbetet känna till och följa gjorda riskanalys/arbetsmiljöplan.


  Exempel på arbeten som kräver steg 1.3 kompetens, är person som står under ledning av certifierad person eller auktoriserad montör av längsgående skyddsanordning i steg 2:

  • Utför vaktarbete.
  • Utför beläggningsarbete.
  • Utför servicearbeten i eller på anläggning.
  • Är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordning, räcken.


  Förkunskap

  Inga förkunskaper krävs.


  Kurslängd & Intyg


  Ca 8 timmar

  Certifiering via L&J Utbildning AB