Mobil Arbetsplattform


Målgrupp

För dig som skall använda Mobila Arbetsplattformar i din yrkesroll. lämpar sig för dig som skall repetera utbildning samt som teoridel för nybörjare men som grundutbildning skall även en praktisk del bokas in.


Kursinnehåll

  • Lifttyper och användningsområden
  • Liftens uppbyggnad
  • Kontroll och Besiktning
  • Arbetssätt och Användning
  • Säker Användning
  • Lagar och Arbetsmiljö
  • Arbetsmiljölagen
  • Arbetsmiljöverkets Föreskrifter (AFS)
  • Svensk Standarder  
  • SS-ISO 18878:2013 samt SS-ISO 18893:2014