Arbete På Väg 3B

Vakt & Lots

Pris

Ring för pris

Tillkommer ev. resor samt boende


Teori Digitalt

Denna utbildning går att få digitalt


Kursbeskrivning


Kort Beskrivning

 • Fördjupning om vägarbete
 • Skyddsanordningar som är tillåtna att använda
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • V3 principen Varna, Vägleda, Värna
 • Objektsanpassning av TA-planer
 • Trafikantens behov avseende framkomlighet, säkerhet och information


  • Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv.
  • Utbildningen kan anpassas efter specifika behov.
  • Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation.
  • Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.
  • Kursdeltagarna erhåller ett intyg efter godkänt resultat.


  Kursmål

  Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna:

   

  • Vilken utrustning en vakt ska använda
  • Vilka tecken som vakten får använda
  • Hur man anordnar en postplats där trafikanter närmar sig
  • Vilka skyddsanordningar som man kan använda
  • Agerar på ett informativt och korrekt sätt
  • Hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs
  • Hur signalanläggning sköts


  Målgrupp

  Personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare.


  Förkunskap

  Förkunskap Arbete På Väg 1.1-1.3


  Kurslängd & Intyg


  2 dagar

  Certifiering via L&J Utbildning AB