Arbete På Väg

Steg 1.1-1.3

Pris

Ring för pris

Tillkommer ev. resor samt boende


Teori Digitalt

Denna utbildning går att få digitalt


Kursbeskrivning


Kort Beskrivning

Utbildning Arbete på Väg Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten (inkl.  Steg 1.1 & 1.2)

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens:

 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.

Exempel på vägarbeten är den som:

 • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
 • Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav, vakt.
 • Utför projekterings- eller servicearbeten, monterar vägmärken och utför renhållning.


Kursbeskrivning

  Du kommer att lära dig

  • Allmänt om vägarbete
  • V3 principen
  • Grundläggande bestämmelser
  • Riskanalys
  • Arbetsmetoder
  • Personlig skyddsutrustning
  • Skyddsanordningar
  • Regler för förare av väghållningsfordon
  • m.m.


  Kursmål

  Eleverna ska efter genomgången utbildning uppfylla krav enligt ovan.


  Målgrupp


  Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

  • Beläggningspersonal.
  • Utför arbeten i Bas kontrakt
  • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.
  • Utför projekterings- eller servicearbeten.
  • Vakt som även utför lotsning.
  • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.
  • De flesta planerings-, projekterings- och vägarbeten innebär att projektörer och de som utför väghållningsarbete måste beträda vägbanan och innerslänt (vägslänt). Innan området beträds för arbete bör samtliga som utför arbetet känna till och följa gjorda riskanalys/arbetsmiljöplan.


  Exempel på arbeten som kräver steg 1.3 kompetens, är person som står under ledning av certifierad person eller auktoriserad montör av längsgående skyddsanordning i steg 2:

  • Utför vaktarbete.
  • Utför beläggningsarbete.
  • Utför servicearbeten i eller på anläggning.
  • Är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordning, räcken.


  Förkunskap

  Inga förkunskaper krävs.


  Kurslängd & Intyg


  Ca 8 timmar

  Certifiering via L&J Utbildning AB