Pris

Ring för pris

Tillkommer ev. resor samt boendeTeleskoplastare

Validering/Uppkörning

Kursbeskrivning


Kort Beskrivning

Validering av Teleskoplastare är för dig som idag arbetar med detta men ej innehar något utbildningsintyg alternativt har samlat på dig dom timmar du behöver för att uppgradera ditt utbildningsbevis till yrkesbevis (det vill säga minst 4000 timmar alt. 30 månader). Utbildningen består av 2 olika delar en teoretisk del där 2 olika teoriprov skall avläggas samt en praktisk del. Vi validerar enligt Tya´s utbildningsplan.


Kursbeskrivning

Uppkörningen består av 2 olika delar:


Teoretisk del

  • Arbetsmiljö där avhandlar vi hur våran arbetsmiljö i och omkring oss påverkar vårt arbete som t ex sömn, mat, arbetsställningar etcetc. Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.
  • Maskinkunskap genomgång av Teleskoplastaren och dess olika redskap mycket vikt läggs på säkerheten, denna del avslutas också med ett skriftligt prov.


Praktisk Del

  • Här ska deltagarna påvisa sin kunskap hur man hanterar detta arbetsredskap, detta görs genom olika praktiska övningar samt även hur man förbereder sig inför sin arbetsdag med genomgång och besiktning av maskinen.
  • Olika arbetsutföranden skall göras som t ex skifte av tillhörande redskap, förflyttningar av föremål med t ex gafflar alternativt skopa m.m


Kursmål

Målet med uppkörningen är att man ska kunna påvisa att man kan hantera Teleskoplastaren på ett lagligt ock säkert sätt men även miljömässigt och ekonomiskt sätt.


Målgrupp

För förare som idag har minst 300 timmars vana vid denna maskin.


Förkunskap

Innehar minst 300 timmars vana vid denna maskin.


Kurslängd & Intyg


Kursläng för validering/uppkörning är ca 8 timmar

Intyg kan antingen fås via TYA alternativt om man vill internintyg