ELSÄKERHETS

UTBILDNINGAR

För Information

Alla våra kurser för elsäkerhetsarbeten typ ESA,EBR m.m har vi lagt över till våran samarbetspartner SSÉ Consulting Sweden AB

Detta pga att vi idag inte är godkända av Energiföretagen/I enlighet med wattityd som ligger bakom dessa utbildningar. Vi har då valt att vidarutveckla detta samarbete genom att de ansvarar för att våra kunder fortfarande kan få dessa utbildningar.


SSÉ Consulting Sweden AB är ett ledande företag inom utbildning på Elsäkerhet och det känns tryggt att vi vet att ni får all kunskap ni har behov av.