Pris

3 400kr exkl.moms

Inkl. Material

2 990kr exkl. moms

Exkl. Material

tillkommer ev. resor & boende 


Grupp Pris

Ring för pris
ESA

Instruerad Person

Kursbeskrivning


Kort Beskrivning

ESA Instruerad Person är kursen för dig som endast skall vara i eller runt om en elstation fast inte koppla in el.


Kursbeskrivning

Starkströmsföreskrifterna gäller för skötsel av elektriska anläggningar och elektriska anordningar oavsett när anläggningen togs i bruk. Syftet med ESA är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning.

Ur kursinnehållet:

  • Elfaran
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Planering och utförande av arbete
  • ESA Överenskommelse


Kursmål

När du gått kursen ESA Instruerad får du som ska göra icke elektriska arbeten i eller invid en elektriskanläggning kunskap om innehållet i ESA – Elsäkerhetsanvisningarna.


Målgrupp

ESA Instruerad vänder sig till dig som endast ska in och göra icke elektriska arbeten i eller invid en elektrisk anläggning. Du kan till exempel utföra målningsarbeten, städning, gjuta fundament i en kraftledningsgata etc etc.


Förkunskap

Inga förkunskaper krävs.


Kurslängd & Intyg


Ca 5 timmar

Intyg fås via L&J Utbildning AB