ESA

Fackkunnig

Pris

3 700kr exkl.moms

Inkl. Material

3 300kr exkl. moms

Exkl. Material

tillkommer ev. resor & boende 


Grupp Pris

Ring för pris
Kursbeskrivning


Kort Beskrivning

Starkströmsföreskrifterna gäller för skötsel av elektriska anläggningar och elektriska anordningar oavsett när anläggningen togs i bruk. Syftet med ESA är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som ska arbeta i eller i närheten av alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, till exempel elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer med mera.


Kursbeskrivning

  • Genomgång av grundupplägget i ESA
  • Arbetsmetod Arbete Utan Spänning
  • Arbetsmetod Arbete Nära Spänning
  • Arbetsmetod Arbete Med Spänning
  • Arbete på parallella ledningar

Kursledarna med lång lärarerfarenhet, kommer från energibranschen och är av Energiföretagen godkända ESA-lärare


Kursmål

Utbildningen ger dig som är ny i branschen rätt kunskap för att arbeta i, eller i närheten av, en elanläggning. Det kan exempelvis gälla elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer. Kursen ger kunskap om innehållet i ESA och de olika arbetsmetoderna. Efter kursen ska de teoretiska kunskaperna kunna användas praktiskt i ditt dagliga arbete.


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska arbeta i eller i närheten av elanläggningar.


Förkunskap

Inga förkunskaper krävs.


Kurslängd & Intyg


Ca 8 timmar

Certifiering via L&J Utbildning AB