EBR

Kabelförläggning

Pris

5 900kr exkl.moms

Inkl. Material

5 200kr exkl. moms

Exkl. Material

tillkommer ev. resor & boende 


Grupp Pris

Ring för pris
Kursbeskrivning


Kort Beskrivning

EBR Kabelförläggning är kursen för dig som ska arbeta med kabelförläggning i mark! Säkerställer din kompetens samt informera dig om kraven som ställs på arbetet i elsäkerhetslagen (2016:732) och ELSÄK-FS 2017:3.


Kursbeskrivning

Starkströmsföreskrifterna gäller för skötsel av elektriska anläggningar och elektriska anordningar oavsett när anläggningen togs i bruk. Syftet med ESA är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning.

Ur kursinnehållet:

  • Elfaran
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Planering och utförande av arbete

Kursen avslutas med ett slutprov.

Kursledarna med lång lärarerfarenhet, kommer från energibranschen och är av Energiföretagen Sverige godkända lärare.


Kursmål

Utbildningen ger dig som ska utföra kabelförläggning rätt kunskap för att få genomföra arbete enligt Elsäkerhetsverkets verksamhetstyp Kabelförläggning. Utbildningen ger kunskap om vad man får göra enligt verksamhetstypen, hur man utför arbetet samt kravet på egenkontrollprogram och registrering hos Elsäkerhetsverket


Målgrupp

Kursen vänder sig till samtliga personer som medverkar vid arbeten med kabelförläggning, exempelvis projektledare, montör, grävmaskinist, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med kabelutrullning


Förkunskap

Inga förkunskaper krävs.


Kurslängd & Intyg


1dag

Certifiering via Energiföretagen Sverige AB